Byggesøknad

Dersom du ønsker å gjennomføre et tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven må det utarbeides en byggesøknad. Vi har lang erfaring i utforming av byggesøknader for både store og små tiltak.

01

Grundig Utarbeidelse av Byggesøknader

Vårt mål er å levere grundige, oversiktlige og overbevisende byggesøknader. Vi begynner prosessen med en kartlegging av gjeldende plangrunnlag, og en avklaring av hvilke eventuelle rapporter og forhåndsuttaler som kan være hensiktsmessig eller nødvendig for søknaden.

Vi avklarer hvilke eventuelle dispensasjoner søknaden vil medføre og utarbeider nødvendige dispensasjonssøknader. Under utarbeidelse av byggesøknader samarbeider jurist og arkitekt tett, slik at tiltaket kan presenteres på en best mulig måte i en grundig og overbevisende byggesøknad.

02

Juridisk Støtte og Dialog i Byggeprosessen

Vi bistår også med øvrige søknader relatert til bygg og eiendom, som for eksempel søknad om grensejustering, arealoverføring, fradeling, bruksendring, seksjonering og søknad om arbeidstilsynets samtykke der det er behov for det.

Vi har også de senere år sett stor pågang av kunder som trenger hjelp til håndtering av ulovligheter. Da handler det om å søke godkjenning av allerede gjennomførte tiltak.

Noen ganger, særlig der en søknad krever dispensasjon, vil man få avslag på søknaden.

Vi har god erfaring med utarbeidelse av klager på vedtak, og erfarer at grundige klager ofte kan føre frem. Selv om plan- og bygningsloven er den samme over hele landet ser vi at det er mange ulike praksiser og lokale forskjeller i ulike kommuner. Vi har erfaring med byggesøknader i kommuner over hele landet og er vant til å møte på nye tolkninger og praksiser.

Vi søker alltid en god og åpen dialog med saksbehandler slik at eventuelle uklarheter kan avklares så tidlige som mulig og man kan oppnå en felles forståelse.

Byggesøknader | Arkitekt Bergen | Hilleren Prosjektering

Våre prosjekter

Spennende arkitekttegnet tomannsbolig på utfordrende tomt

Som konsulent og ansvarlig søker har vi fulgt vår kunde gjennom planprosess og søknadsprosess for oppføring av en tomannsbolig sentralt i Bergen.

Ulike tiltak på et historisk kontor og administrasjonsbygg

Nytt prosjektet er tegnet av Vill Arkitekter og HP har vært ansvarlig søker i prosjektet som omhandler blant annet fasadeopprusting, nytt glassoverbygg, bruksendring for eksisterende kontor og administrasjonsbygg.

Nybygg, sakset tomannsbolig med felles carport

Aktuell eiendom var på mange måter utfordrende i forhold til å få til et godt prosjekt.

Lyshovden Borettslag

Styret i Lyshovden borettslag vedtok å utrede borettslagets behov for vedlikehold/oppgradering av den eksisterende bygningsmassen.

Tiltak i eksisterende bygg med verneverdi

For privatkunde har vi bistått med rådgivning og gjennomføring i prosess med oppdeling av eksisterende halvpart av tomannsbolig. Det er også søkt om bruksendring av kjeller og loft fra tilleggsdel til hoveddel som beboelse for å oppnå store familieboliger.

Bovieran Falkum

I Skien er Norges første Bovieran under oppføring. Bovieran er et unikt boligkonsept med leiligheter i tre fløyer, bundet sammen av en stor felles vinterhage på over 14000 kvadratmeter.

Nytt boligfelt i Teigebyen, Nannestad

Vi har vært så heldige å inngått samarbeid med storkunde BoMer. BoMer er et nytt boligkonsept som etablerer seg i Norge.

for å avtale en konsultasjon og motta et detaljert prisoverslag skreddersydd for ditt unike prosjektbehov og budsjett

Kontakt oss i dag