Prosjektledelse

Et prosjekt innen bygg og anlegg strekker seg som regel over en viss tidsramme, har en start og en avslutning. Et prosjekt vil normalt bestå av flere prosjektdeltakere og sammen jobbes det med å nå bestemte mål basert på de suksesskriteriene som er definert i prosjektet. Å lede et prosjekt dreier seg om å initiere, planlegge, gjennomføre, kontrollere og avslutte et prosjekt.

01

Tidlig fase

Tidligfasen i prosjektet er den spede begynnelsen. Man undersøker gjerne muligheter knyttet til en idee. Man kan i noen tilfeller starte stort og deretter måtte redusere omfanget av prosjektet. Eller motsatt, starte smått og deretter utvide prosjektet. I tidligfase prosjekt sjekker vi blant annet plangrunnlag for aktuell eiendom, og regelverket relatert til byggverket man har utgangspunkt i. Antall lover, forskrifter og veiledere et byggeprosjekt skal tilpasses til er mange. Her har vi god kunnskap og erfaring og vi vil tilstrebe det beste for deres prosjekt. Tidligfasen avsluttes med at man har utviklet de ytre rammer for et prosjekt man ønsker å gå videre med å søke om byggetillatelse for.

02

Detaljering

Les mer om prosjektering og detaljprosjektering her

03

Gjennomføringsfasen

Før prosjektet går over i gjennomføringsfasen ser vi til at prosjektet er detaljprosjektert, entrepriseform er valgt og entreprenører er kontrahert. Også i denne prosessen hvor prosjektet realiseres kan vi i HP bistå på byggherresiden med byggherreansvar etter NS 8403 for dem som ønsker det. Det er helst på større prosjektet at innleid kompetanse benyttes til å representere byggherre. HP har lang og god erfaring med å representere byggherre både når det kommer til rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og ved nybygg.

04

Avslutning

Ethvert prosjekt avsluttes med nødvendige dokumenter/godkjenninger opp mot offentlig myndighet og overtakelsesprotokoller skrives. HP ser til at FDVU dokumentasjon utarbeides og finnes tilgjengelig for byggherre for driftsfasen av bygget.

Vi håper å bli kontaktet for en prat om deres neste prosjekt!

Våre prosjekter

Lyshovden Borettslag

Styret i Lyshovden borettslag vedtok å utrede borettslagets behov for vedlikehold/oppgradering av den eksisterende bygningsmassen.

for å avtale en konsultasjon og motta et detaljert prisoverslag skreddersydd for ditt unike prosjektbehov og budsjett

Kontakt oss i dag