Prosjektering

Prosjektering er planlegging, utforming, og beskrivelse av et bygg. Vanligvis utgjør prosjekteringen den innledende fasen i gjennomføringen av en byggesak, og danner grunnlaget for den etterfølgende prosessen ved oppføring av selve bygget eller konstruksjonen.

01

Hilleren prosjektering

Hilleren prosjektering tilbyr arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg og konstruksjoner. Prosjekteringen omfatter arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak. Byggemeldingstegninger skal oppfylle krav til visuelle kvaliteter, funksjonelle og miljømessige forhold, og utforming av planløsning i henhold til teknisk forskrift. Oppgaven omfatter også utarbeidelse av situasjonsplan med plassering av tiltaket på tomten.

Vi har lang erfaring med arkitekturtjenester hvor visuelle kvaliteter, utforming av funksjonelle planløsninger og god kjennskap til teknisk forskrift har stått i fokus. Vi er genuint opptatt av at du som kunde skal få et prosjekt skreddersydd til dine behov, samtidig som du skal være trygg på at prosjektet ditt er utformet i henhold til gjeldene tekniske krav og planer som omfatter eiendommen.

02

Detaljprosjektering

Detaljprosjektering er trinn to i prosjekteringen, og omsetter ytelser og systemløsninger til tekniske løsninger. Dokumentasjon fra prosjekteringen på forprosjekteringsstadiet skal gi tilstrekkelig grunnlag for detaljprosjektering. Dette trinnet av prosjekteringen legger til rette for bygging, og i det ligger et stort krav til presisjonsnivå. Løsningene detaljeres til romnivå, løsninger kontrolleres slik at du er trygg på at prosjektet kan realiseres. Prosessen består av mange aktiviteter av ulike deltagere og i rekkefølge med aksept og kontrollvurderinger underveis.

I større prosjekter er det mange aktører som er involvert. Arkitekten er tradisjonelt sett den ledende aktøren i prosjekteringsfasen, men flere rådgivende ingeniørfag kan være involvert.  Disse utgjør en formalisert prosjekteringsgruppe med felles ansvar overfor byggherre eller entreprenør. Hilleren Prosjektering kan være behjelpelig med prosjekteringsoppgaver utover arkitekturprosjektering, da i form av samarbeidspartnere og underleverandører.

Våre prosjekter

Lyshovden Borettslag

Styret i Lyshovden borettslag vedtok å utrede borettslagets behov for vedlikehold/oppgradering av den eksisterende bygningsmassen.

for å avtale en konsultasjon og motta et detaljert prisoverslag skreddersydd for ditt unike prosjektbehov og budsjett

Kontakt oss i dag