Arkitekt Bergen | Hilleren Prosjektering

Ulike tiltak på et historisk kontor og administrasjonsbygg

Sted

Bergen sentrum

Periode

2019-2022

Emneknagger

Nytt prosjektet er tegnet av Vill Arkitekter og HP har vært ansvarlig søker i prosjektet som omhandler blant annet fasadeopprusting, nytt glassoverbygg, bruksendring for eksisterende kontor og administrasjonsbygg. Tiltakshavers mål var å gjøre bygget i Markeveien 1B og C  mer attraktivt i leiemarkedet for næringsdrift. Oppgraderingen av både fasader og kontorlokaler har gitt nytt liv til bygget .

Markeveien 1B (tidligere Veiten 1) ble tegnet i 1912, av arkitektene Einar Oscar Schou og Schak Bull og ble oppført i 1915 i nybarokk arkitektur, med detaljer i grovhuggen naturstein. Markeveien 1B  ble skadet under bybrannen i 1916, og fasaden sto igjen som et tomt skall. Bygget ble senere gjenoppbygget og restaurert i 1918 (ark. Einar Oscar Schou). Informasjon hentet fra www.bergenbyarkiv.no  Markeveien 1C, kalt «melkekartongen», ble bygget tidlig på 1950-tallet. Dette er ett av de få byggene som ble oppført her etter krigen.

På bakgrunn av byggets historiske verdi, var det viktig at arkitekt spilte på lag med Byantikvaren, og vår søknadsprosess begynte med en felles rådgivningstime hos Byantikvar. Føringer fra møtet ble tatt med videre i prosessen og ansvarlig søker hadde god dialog med arkitekt i forhold til plangrunnlag og bestemmelser som var avgjørende for eksempelvis utforming og plassering av de nye ventilasjon/jet-hettene som opprinnelig var planlagt på tak.

Det er naturlig at ved nye tiltak i eksisterende bygg vil det i mange tilfeller ikke være mulig å oppfylle gjeldene krav i teknisk forskrift. Da kan det, avhengig av tiltaket, enten søkes om unntak eller dispensasjon fra teknisk forskrift. I Markeveien er det byggegrense mot kommunal vei. Ved å innhente uttale fra Bymiljøetaten i forkant av innlevert byggesak, sparte vi 4 ukers behandlingstid hos Plan- og bygningsetaten.

Ved godt samspill med arkitekt, kan eventuelle dispensasjoner i saker unngås, slik at en lettere kan komme til en godkjenning av ønsket tiltak.

Parallelt med rammesøknaden, ble det søkt om Arbeidstilsynets samtykke da tiltaket omhandlet en eksisterende arbeidsplass, samt nye lokaler som utløste plass til 28 nye ansatte.

HP sin rolle: Ansvarlig søker for rammesøknad og sett til godkjenning som omsøkt.

Galleri

for å avtale en konsultasjon og motta et detaljert prisoverslag skreddersydd for ditt unike prosjektbehov og budsjett

Kontakt oss i dag