Våre prosjekter | Arkitekt Bergen | Hilleren Prosjektering

Lyshovden Borettslag

Sted

Bergen

Periode

2023

Styret i Lyshovden borettslag vedtok å utrede borettslagets behov for vedlikehold/oppgradering av den eksisterende bygningsmassen. Det ble utarbeidet et stort og omfattende forprosjekt hvor bygningsmassens ytre er vurdert samt bad med varme/sanitær. En sammensatt faggruppe bestående av bygningsingeniør, byggmester, takstingeniør og prosjektleder har utredet de utfordringer laget stod overfor, samt sett det i sammenheng med ønsker om endring av fasadeuttrykk og ønske om utvidelse av balkonger. Det er også estimert en kostnadskalkyle for det omfattende prosjektet. Forprosjektet konkluderte med 3 alternative tilnærminger som generalforsamlingen skulle stemme over. Generalforsamlingen vedtok at bad/varme og sanitær behovet skulle utredes ytterligere med anbudskonkurranse, konkret prising og godkjenning i kommunen.

Endelig godkjenning i generalforsamlingen foreligger og prosjektet er nå ca halvveis i utførelsesfasen. Arna & Åsane Rørleggerservice er kontrahert i prosjektet. 402 bad totalrehabiliteres med utskiftning av alt røropplegg. Prosjektet inkluderer også utskiftning av radiatorer og  rør fra varmesentral og til hver enhet.

Galleri

for å avtale en konsultasjon og motta et detaljert prisoverslag skreddersydd for ditt unike prosjektbehov og budsjett

Kontakt oss i dag