Lyshovden Borettslag

Styret i Lyshovden borettslag vedtok å utrede borettslagets behov for vedlikehold/oppgradering av den eksisterende bygningsmassen.

Tiltak i eksisterende bygg med verneverdi

For privatkunde har vi bistått med rådgivning og gjennomføring i prosess med oppdeling av eksisterende halvpart av tomannsbolig. Det er også søkt om bruksendring av kjeller og loft fra tilleggsdel til hoveddel som beboelse for å oppnå store familieboliger.

Bovieran Falkum

I Skien er Norges første Bovieran under oppføring. Bovieran er et unikt boligkonsept med leiligheter i tre fløyer, bundet sammen av en stor felles vinterhage på over 14000 kvadratmeter.